collage_object (1)

Avskärma växtlighet på uteplatsen. Här används 3 mm kortenplåt. 

Designa eget trappräcke eller som på bilden, trappgaller.